Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

Aktualności

30 listopad 2023

Zgłaszanie szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Mierzęcicach informuje o wydaniu nowego wzoru wniosku zgłoszenia szkód w uprawach rolnych.

29 listopad 2023

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) ogłosił nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Program...

28 listopad 2023

Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024

W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.

28 listopad 2023

Afrykański pomór świń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawia materiały informacyjne na temat ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds...

28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowan...

27 listopad 2023

Reforma planowania przestrzennego

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

27 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 27.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu...

22 listopad 2023

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało komunikat odnośnie ryzyka wystąpienia silnych wiatrów o średniej prędkości od 45km/h w porywach do 80km/h na terenie powiatu będzińs...

21 listopad 2023

Wzruszający „Wieczór Pieśni Patriotycznych”

„Wieczór Pieśni Patriotycznych”, odbywający się  co roku w sąsiedztwie Święta Niepodległości, wpisał się już w  tradycję naszej gminy. Nie mogło go także zabraknąć w tegorocznym kale...

17 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 17.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu...

16 listopad 2023

Konferencja o atomie i konkurs dla przyszłych inżynierów

Tegoroczne Dni Energii GZM to dwa duże wydarzenia. Pierwsze to konferencja o roli energetyki jądrowej w transformacji energetycznej  Drugie – konkurs dla przyszłych inżynierów.

15 listopad 2023

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Pauliny Niegowskiej

W dniu 14 listopada 2023r. Pani Paulina Niegowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Mierzęcicach z rąk Pani Urszuli Bauer Śląskiej Kurator Oświaty otrzymała Medal ...

14 listopad 2023

Odbiór popiołu - Grudzień 2023

Przedstawiamy harmonogram odbioru popiołu w Grudniu 2023r.