System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182

28 listopada 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

 


W dniu 7 grudnia 2017 r. wyżej wymienionej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Od wydanej decyzji środowiskowej, jak również od postanowienia nakładającego rygor natychmiastowej wykonalności zostały złożone kolejno odwołania oraz zażalenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie uchylił i nie zmienił przedmiotowej decyzji. Nie uchylił też przedmiotowego postanowienia, wobec czego sprawa została przekazana organowi II instancji – Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska – celem rozpatrzenia.

W wyniku prowadzonego postępowania odwoławczego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.130.2018.AB.1 utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2017 r., nakładające rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się m.in. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 22) oraz w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (ul. Wolności 95), w pok. nr 3.

 

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.130.2018.AB.2 z dnia 16 października 2018 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 23.10.2018 r.

 

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy (tj. rozpatrzenia odwołań od decyzji środowiskowej) organ II instancji wyznaczył na dzień 3 grudnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.