System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zgłoś się do projektu! Dotacja do wymiany kotłów C.O.

Gmina planuje pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 na realizację projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice" związanego z likwidacją starych pieców węglowych i zmianą na ogrzewanie gazowe lub biomasę.


Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2019 - 2020 - pod warunkiem otrzymania dofinansowania przez Gminę Mierzęcice.

Zakłada się, że inwestycja dofinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców stanowić będzie 5% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane obejmują: koszty zakupu i montażu kotła. Koszt wykonania audytu (uproszczonej charakterystyki energetycznej i obliczenie wskaźników dla budynku) ponosi Gmina.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. W tym celu należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice" i wypełnić wniosek o udział w projekcie.

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania pod artykułem
lub w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (pok. nr 4)
Wypełnione wnioski o udział w projekcie przyjmowane będą
w terminie
od 10.04.2018 r. do 11.05.2018 r.


Przedmiotem projektu będzie demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców/palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Warunki udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice" Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania (po wnikliwym przeanalizowaniu Regulaminu) wniosków o udział w projekcie. Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu)

UWAGA:
Złożenie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, warunkiem koniecznym będzie spełnienie warunków udziału w projekcie określonych w Regulaminie.
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Mierzęcice dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.