System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zmiana nazw ulic w Boguchwałowicach

Szanowni Mieszkańcy. W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017 r. została zmieniona nazwa ulicy „Mariana Buczka” na „Buczka”.


Ponadto, w dniu 27 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ogłoszone zostało Zarządzenie Zastępcze Nr NPII.4131.4.27.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Stanisława Swobody” położonej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice na całym jej przebiegu na „Jana Pawła II”.

Nowa nazwa ulicy wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że:

Zmiana nazwy ulicy, dokonana na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego (dotyczy to zarówno dowodów osobistych wydanych przed 1 marca 2015 r., w których widnieje adres zameldowania, jak również dowodów osobistych wydanych po 1 marca 2015 r., w których nie zamieszcza się adresu - w związku z powyższym zmiana nazwy ulicy nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego), jak również dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność i będą obowiązywać dopóki nie upłynie termin ich ważności.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami – zmiany zostaną dokonane z urzędu.

Nie zachodzi również konieczność składania informacji w sprawie podatku i opłat lokalnych, celem aktualizacji danych adresowych – zmiany zostaną dokonane z urzędu.

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach zmianę adresu dokona z urzędu.

Zgłoszenie zmiany nazwy ulicy w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie nastąpi z urzędu.

Mieszkańcy zmienionej ulicy powinni zgłosić zmiany adresowe następującym instytucjom:

  1. Urząd Skarbowy w Będzinie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym (np. podczas składania zeznania rocznego). Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu (druk EZP: emeryci, renciści; druk US-13: osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia; osoby prowadzące działalność oraz pracodawcy - na dokumentach zgłoszeniowych)
  3. Dostawcy mediów (np. energii elektrycznej, gazu,) - osoby będące klientami powinny zmianę zgłosić do właściwego dostawcy.
  4. Operatorzy telekomunikacyjni - należy zgłosić zmianę po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
  5. Banki, firmy ubezpieczeniowe - należy zgłosić zmianę osobiście.
  6. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej - należy zgłosić zmianę osobiście.

Koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych tablic usytuowanych na ścianach budynków z nową nazwą ulicy, szyldów, banerów reklamowych i reklam ponoszą mieszkańcy.  
 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.