System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Pozwolenie na budowę gazociągu Tworzeń - Tworóg

Wojewoda Śląski informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2017 r. Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń.Organ prowadzący postępowanie, decyzją nr 112/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatwierdził jednocześnie projekt budowlany i udzielił zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Przedmiotową inwestycją objęte są m.in. nieruchomości położone na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce).

Wobec powyższego, wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul.Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 527c), w godz. 9.00 – 14.00.
 
Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie:

- 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,
- 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 28.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski


Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.