System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Decyzja środowiskowa - Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach obwieszczeniem z dnia 7 grudnia 2017 r. informuje strony postępowania, że decyzji z dnia 28 listopada 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


W świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.  Zgodnie z art. 108 § 2 K.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany postanowieniem znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.37 z dnia 7.12.2017 r., na wniosek Pani Ewy Makosz, działającej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie.

Wniosek o nadanie rygoru umotywowano tym, że realizacja w/w inwestycji przyniesie wiele korzyści społecznych, m. in. zwiększy dostępność mieszkańców regionu do transportu kolejowego zarówno w kontekście dojazdów do pracy, do ośrodków usług i kultury. Natomiast skutkiem wtórnym będzie zwiększenie mobilności ludności i stymulowanie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu.


Przywrócenie do eksploatacji linii jest ważne dla mieszkańców regionu przez które przebiega, ale też dla innych - jak np. Bytom, poprzez skomunikowanie z innymi liniami kolejowymi. Planowanej inwestycji poparcia udzieliły jednostki samorządu terytorialnego. Poparcie społeczne zostało również zaakcentowane na rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 03.11.2017 r. Zatem odbudowa połączenia kolejowego - linii nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie leży w interesie społecznym.

Na wyżej wymienione postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Wedle art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku wnoszenia zażalenia w drodze przesyłki pocztowej, czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.

Materiały dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 402. Z ich treścią można się zapoznać w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 42-06-805.

Ponadto z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej, można zapoznać się na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (bip.katowice.rdos.gov.pl), w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.38 z dnia 7 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 11.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.