System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Informacja dotycząca budowy gazociągu Tworzeń - Tworóg

Obwieszczeniem z dnia 13 września 2017 r., Wojewoda Śląski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, na wniosek Inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

 

Przedmiotową inwestycją objęte są m.in. nieruchomości położone na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce).

Obecnie, organ właściwy do wydania decyzji, informuje strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 527c), w godz. 9.00 – 14.00 w terminie 4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 04.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
                                           /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.