System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii kolejowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje strony postępowania, że w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” (znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.34).

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Ponadto, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Bytomiu.

Materiały dotyczące postępowania, znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 402. Z ich treścią można się zapoznać w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 42-06-805.

Przedmiotowa decyzja została także udostępniona do wglądu na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (bip.katowice.rdos.gov.pl), w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.35 z dnia 29 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 30.11.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
                                           /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.