System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Dotacja do wymiany kotłów C.O.

Gmina Mierzęcice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęła starania w zakresie pozyskania kolejnych środków zewnętrznych z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia finansowego do wymiany systemów ogrzewania w gospodarstwach domowych.

 

Na realizację projektu związanego z likwidacją starych pieców węglowych i zmianą na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub biomasę, planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018 i 2019, pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania.

Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania zachęcamy do złożenia ankiety dotyczącej wymiany źródeł ciepła.

Ankieta do pobrania pod artykułem lub w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (pok. nr 4)

Wypełnioną w całości ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Mierzęcice  przy ul. Wolności 95 (osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu - decyduje data wpływu) w terminie od 9 listopada  2017 r. do 16 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Kilka ważnych informacji o dotacjach do zmiany systemu ogrzewania:

1. Kto będzie mógł skorzystać z dotacji ?

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Mierzęcice. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

2. Na co będzie można wymienić stary piec węglowy ?

Stare źródło ogrzewania na paliwo stałe będzie można wymienić na:
- kocioł gazowy,
- kocioł zasilany energią elektryczną,
- nowoczesny kocioł na biomasę.

3. W jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie ?

Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 85 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 10 200 zł na jeden budynek mieszkalny.

Dofinansowanie  obejmuje  demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego kotła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą.

Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania przez Gminę Mierzęcice  środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.