System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rewitalizacja i odbudowa linii kolejowej nr 182 - udział społeczeństwa

Obwieszczeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego, organ prowadzący postępowanie, wedle art. 33 ustawy, o której mowa powyżej, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”,
 • o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Ewy Makosz, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 października 2016 r. nr IOS5f-4425-38.3/2016,
 • przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”,
 • organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, organami właściwymi do wydania opinii są Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu,
 • o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 402, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42-06-805,
 • o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych:
  • w formie pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
   40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22
  • ustnie do protokołu: w siedzibie Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


(w terminie od 16.08.2017 r. do 5.09.2017 r.)

Uwagi i wnioski wniesione poza ww. terminem nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.21 z dnia 9 sierpnia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.