System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zmiana decyzji ZRID dla budowy drogi ekspresowej S1

Logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy, działającego z pełnomocnictwa GDDKiA wszczął postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760”. Zmiana dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie ekranów akustycznych.


Kolejno postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 r., przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.

Zważywszy na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 25 maja 2017 r. postanowienia zmieniającego warunki postanowienia znak: RDOŚ-24-WOOŚ/66131/09jb z dnia 4 marca 2010 r. i uzgadniającego realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, Wojewoda Śląski w dniu 19.06.2017 r. podjął z urzędu postępowanie, w skutek którego w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja zmieniająca w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję, o której mowa powyżej.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 524, w godzinach 9.00 – 14.00.

Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie:
•    14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
•    14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie – pozostałym stronom.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.63.2016 z dnia 31.07.2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 08.08.2017 r.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.