System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Dyżury przedszkoli w okresie wakacji w Gminie Mierzęcice

Uprzejmie informujemy o wakacyjnych dyżurach naszych placówek dla dzieci przedszkolnych, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Mierzęcice.

 

 

 

Zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych

 1. Zapisy dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor placówki macierzystej w terminie do 19 czerwca 2017r. - dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola dyżurującego.
 2. W okresie 20-30 czerwca 2017 roku pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola/oddziału pełniącego dyżur powinna zostać podpisana umowa o świadczenie usług przedszkolnych.
 3. Jeśli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w grupie dyżurującej, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci rodziców pracujących.
 4. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola/ oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur w innych terminach, w miarę wolnych miejsc. W takim przypadku umowa winna zostać zawarta najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Korzystając z przedszkola/ oddziału przedszkolnego w miesiącach wakacyjnych rodzic wnosi opłaty na rzecz placówki pełniącej dyżur:
  1. opłatę za żywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w danej placówce pełniącej dyżur,
  2. opłatę w wysokości określonej Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011r., tj. 1 złotych za każdą godzinę świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  3. w oddziałach przedszkolnych pełniących dyżur wakacyjny opłaty za godziny świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej nie pobiera się
 6. Umowa może być zawarta na dowolną liczbę dni w miesiącu.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.