System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Ocena oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

Wojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy, działającego z pełnomocnictwa GDDKiA, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760”.


Zgodnie z dyspozycją Wojewody, obwieszczenie IFXIII.7820.63.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w/w decyzji, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejno postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 r., przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.

Zważywszy na powyższą okoliczność, Wojewoda Śląski obwieszczeniem z dnia 15 lutego 2017 r. zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, w ramach postępowania o zmianę w/w decyzji, w związku z wnioskiem inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie dotyczącym budowy ekranów akustycznych.

Organami właściwymi dla tej inwestycji są:

  • Wojewoda Śląski - do wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach - do wydania opinii
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, w Wydziale Infrastruktury (pok. 524). Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od dnia 20 lutego do dnia 21 marca 2017 r.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.63.2016 z dnia 15.02.2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 20.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.