System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Komunikat dla rodziców dotyczący terminów wdrażania reformy ustroju szkolnego

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:1) Ustawa z dnia 14 grudnia - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

Powyższe ustawy w rewolucyjny sposób zmieniają system nauczania. Szkoły podstawowe będą ośmioletnie, a gimnazja wygaszane. Oznacza to, że we wrześniu tego roku szóstoklasiści pójdą do siódmej klasy, nie będzie natomiast rekrutacji do gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia 2019r. nastąpi zakończenie działalności gimnazjów.

Jednym z podstawowych obowiązków samorządów w ramach wprowadzanej w życie reformy szkolnictwa jest konieczność dostosowania istniejącej na terenie gminy sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Jest to bardzo krótki okres czasu, jaki organy mają na dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe wejdą w życie na początku 2017 r., natomiast nowa sieć szkół powinna zacząć funkcjonować już od 1.09.2017 r. Z tego względu należy w tym niedługim czasie zaplanować zmiany w strukturze szkolnictwa na terenie Gminy Mierzęcice.

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Mierzęcice i terminach ich realizacji, wynikających z w/w ustaw:

  1. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.mierzecice.bip.info.pl).
  2. Uchwalony przez Radę Gminy Projekt uchwały zostanie przekazany do Śląskiego Kuratora Oświaty i oświatowych związków zawodowych do dnia 17 lutego 2017r.
  3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty,  Rada Gminy w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.mierzecice.bip.info.pl).
  5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.