System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Wykład pt. "The last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę."

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza na wykład dr inż. Sebastiana Bielaka pn. „The last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę” w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Czytaj więcej...

Ćwiczenia gminnych jednostek OSP

W sobotę 27 października w budynku OSP Sadowie odbyło się szkolenie straży. Druhowie i druhny z gminnych jednostek OSP mieli okazję zaznajomić się z technikami udzielania pierwszej pomocy, wziąć udział w zajęciach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz uczestniczyć w wykładzie na temat bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182

28 listopada 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

Czytaj więcej...

Grzegorz Podlejski wybrany na Wójta Gminy Mierzęcice w kadencji 2018 - 2023

Drodzy Mieszkańcy Gminy Mierzęcice. Dziękuję Państwu za ogromne poparcie i oddane głosy na moją osobę. Dziękuję za każde dobre słowo i życzliwość z jaką spotykałem się podczas kampanii wyborczej.

Czytaj więcej...

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach

Gminna Komisja Wyborcza w dniu 22.10.2018r. o godz. 14.00 przekazała Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach III protokoły z wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy Mierzęcice. W Gminie Mierzęcice uprawnionych do głosowania było 6177 osób.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodzonego w niedzielę Dnia Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej...

Wkrótce na Osiedlu w Mierzęcicach powstanie nowoczesna biblioteka

Coraz większego tempa nabiera rozwój inwestycji w gminie. 16 października Samorząd Województwa Śląskiego przedstawił listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

Czytaj więcej...

Nowy plac zabaw przy Żłobku w Nowej Wsi

Trwają prace związane z budową nowego placu zabaw przy żłobku gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi. Wykonana została już podbudowa pod bezpieczną, ogrodzenie, poliuretanową nawierzchnię, odnowiono tylne wejście do budynku oraz wykonano chodnik do placu zabaw. Wkrótce zostaną zamontowane urządzenia zabawowe dla najmłodszych.

Czytaj więcej...

Nowa pracownia chemiczno-fizyczna w Szkole Podstawowej w Przeczycach

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach powstała nowoczesna pracownia chemiczno-fizyczna. Dzięki pozyskanym środkom z rezerwy subwencji ogólnej zakupiono m.in: dygestorium, tablicę multimedialną, stolik laboratoryjny, szafę na odczynniki chemiczne oraz wiele innych pomocy niezbędnych do zajęć chemiczno-fizycznych.

Czytaj więcej...

Wjazd do ZSP w Nowej Wsi

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem wjazdu z kostki brukowej do budynku ZSP w Nowej Wsi. Utwardzony wjazd umożliwi dzieciom ze żłobka wygodne dojście do nowego placu zabaw. Wszystkie zadania inwestycyjne podejmowane w naszej gminie realizowane są kompleksowo i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Czytaj więcej...

Remont w budynkach OSP

Nasza Gmina sukcesywnie wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Oprócz finansowania bieżącej działalności strażaków i doposażania jednostek, wykonujemy szereg zadań inwestycyjnych.

Czytaj więcej...

Będą kolejne nowe drogi w Gminie Mierzęcice

Potrzeb związanych z budową i modernizacją dróg na terenie Gminy Mierzęcice jest bardzo dużo, toteż po zakończonych inwestycjach związanych z kanalizacją, z poprawą efektywności energetycznej, odnawialnymi źródłami energii, nadszedł czas na drogi.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 2 października 2018 r. do 9 października 2018 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 02.10.2018 r. do 10.10.2018 r. konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej...

Pozytywna opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Wójt Gminy Mierzęcice otrzymał pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dotyczącą przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Opinia ta, wydana przez zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, potwierdza prawidłowo prowadzoną gospodarkę finansową w Gminie Mierzęcice.

Czytaj więcej...

Kolejny sukces Gminy Mierzęcice

Gmina Mierzęcice po raz kolejny w czołówce pod względem pozyskiwania środków unijnych. Wniosek pn.: ”Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice” złożony przez Gminę został oceniony bardzo wysoko, uplasował się na drugim miejscu, wśród wszystkich wniosków w woj. śląskim.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.