System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Kiermasz książek

Filia nr 5 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach Osiedlu zaprasza na "Kiermasz książek za symboliczną złotówkę".

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne - nadanie statutu Żłobkowi Gminnemu

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 16 października do dnia 23 października 2017r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne - wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 16 października do dnia 23 października 2017r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Złote i Diamentowe Gody

W sobotę 7 października odbyła się uroczystość uhonorowania par małżeńskich obchodzących jubileusz wspólnego życia. Odznaczone zostały pary z 50-letnim oraz 60-letnim małżeńskim stażem, który jest określany mianem „Złotych” i „Diamentowych Godów”.

Czytaj więcej...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 10.10.2017 r. do 31.10.2017 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (miejscowość Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja linii kolejowej nr 182 - rozprawa administracyjna

W związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (obwieszczeniem znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.29 z dnia 03.10.2017 r.), zawiadamia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Informacja Tauron Dystrybucja S.A. o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych sieci elektroenergetycznej dnia 20.10.2017r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej w miejscowościach Najdziszów oraz Sadowie.

Czytaj więcej...

Wystawa pod hasłem „Zapach kawy” w Gminnej Bibliotece Publicznej

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach została otwarta wystawa pod hasłem „Zapach kawy”, na której zaprezentowano kolekcję młynków do kawy pana Zbigniewa Niedbały i obrazy malowane kawą i herbatą przez Panią Natalię Jankowską - Urant.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne LGD „Brynica to nie granica”

Logo artykułuLokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starosty Bedzińskiego

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw zawiadamiam strony postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja" w Mierzęcicach

Czytaj więcej...

Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

25 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach obchodziła drugą rocznicę nadania jej imienia Lotników Polskich. Świętowanie tej uroczystości zostało w tym roku połączone ze ślubowaniem oraz pasowaniem na ucznia.

Czytaj więcej...

Nowe zajęcia GOK: breakdance, robotyka i zajęcia teatralne

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ogłasza wstępny nabór na zajęcia breakdance oraz zajęcia teatralne.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja odpadów zawierających azbest

Logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice informuje, że od dnia 28.09.2017 r. rozpocznie się inwentaryzacja odpadów zawierających azbest na budynkach zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach uczestnictwa w projekcie pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.