System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. sprostowania pomyłki pisarskiej.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2012r. o sprostowaniu pomyłki pisarskiej w decyzji numer 1/2012 znak sprawy IF/XIII/5340/38/11.


Czytaj więcej...

Gala „Podsumowanie roku kulturalnego 2011”

W czasie uroczystej gali „Podsumowanie roku kulturalnego 2011” w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach zamknięto ubiegły rok kulturalny. Były barwne taneczne występy najmłodszych, standardy muzyki rozrywkowej i wielu znamienitych gości.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. budowy nowej drogi startowej.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: "Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej".

Czytaj więcej...

LGD „Brynica to nie granica” - spotkania informacyjne dla beneficjentów

Zapraszamy mieszkańców gminy Mierzęcice na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbędzie się 07.02.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Czytaj więcej...

Ferie w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach wraz z Radą Sołecką sołectwa Mierzęcice zapraszają na „FERIE w BIBLIOTECE”

Czytaj więcej...

Powiadomienie o zakończeniu prac geofizycznych

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych powiatu będzińskiego o zakończeniu badań geofizycznych.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe z GOK – oferta zajęć

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych w czasie ferii zimowych.Czytaj więcej...

Projekt Miejscowego Planu dla Przeczyc

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce, dnia 18 stycznia br. w siedzibie OSP Przeczyce przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o obowiązku usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją

Zgodnie z §4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Czytaj więcej...

Koncert najpiękniejszych kolęd

W niedzielę 15 stycznia w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach po uroczystej mszy św. odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego. W spotkaniu brali udział przedstawiciele mierzęcickich władz gminy.


Czytaj więcej...

Informacja dotycząca budowy kanalizacji na terenie gminy Mierzęcice

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.

Czytaj więcej...

Spotkanie noworoczne 2012

Bardzo uroczyście 11 stycznia obchodzono w gminie Mierzęcice „Spotkanie noworoczne 2012”. Po raz pierwszy w historii gminy zostały wręczone statuetki „Gryfa Mierzęcickiego”. Otrzymały je dwie wybitne postacie gminy ks. kanonik Janusz Rakoczy i Barbara Słania.

Czytaj więcej...

Piękno szopek bożonarodzeniowych

Pojawiają się w polskich świątyniach w czasie Świąt Bożego Narodzenia i możemy je oglądać, modlić się, śpiewać przy nich kolędy do początków lutego. Szopki bożonarodzeniowe to piękna tradycja. Wpisują się w nią kościoły w Targoszycach i w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) - zwrot podatku przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które są posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wynikającego z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego 2012 roku.

Czytaj więcej...

POWIADOMIENIE O PROWADZENIU PRAC GEOFIZYCZNYCH

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych w powiatach: Będzińskim, Tarnogórskim, Piekary Śląskie, Myszkowskim, Lublinieckim o badaniach geofizycznych w okresie: 01.01.2012r.-31.01.2012r.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.