System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Powszechna akcja odszczurzania

Logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.

Czytaj więcej...

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice

Logo artykułuGmina Mierzęcice opracowuje dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice”. Do chwili obecnej na bazie przeprowadzonej diagnozy społecznej, infrastrukturalnej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej wyznaczone zostały obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji, które zaprezentowane zostały w załączonym dokumencie.

Czytaj więcej...

Zumba od marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuję, iż od 1 marca (tj. środa) rusza kolejna edycja zajęć tańca nowoczesnego zumba.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja i odbudowa linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie

W dniu 22 lutego 2017 r., w budynku siedziby OSP Mierzęcice II, odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone „Rewitalizacji i odbudowie częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie występu Jerzego Kryszaka z okazji Dnia Kobiet

Gminny Ośrodek Kultury informuje, iż wszystkie bilety na występ Jerzego Kryszaka z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca o godz. 19:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach zostały wydane.

Czytaj więcej...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 24.02.2017r. do 17.03.2017r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Czytaj więcej...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 24.02.2017r. do 17.03.2017r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (miejscowość Mierzęcice - Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Czytaj więcej...

XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że została ogłoszona XV jubileuszowa edycja Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”.

Czytaj więcej...

Ocena oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

Wojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy, działającego z pełnomocnictwa GDDKiA, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760”.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w terminie od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 7 marca 2017 r. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie

W dniu 10.02.2017 r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, powiat zawierciański. Ze względu na lokalizację ogniska ustalono obszar zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzący na teren powiatu będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej...

Informacje na temat realizacji projektu "Montaż odnawialnych źródeł energii...

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie pn.: ”Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice” zobowiązani są do zawarcia umów uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 24.02.2017 r., a następnie do wniesienia odpłatności w wysokości wskazanej w umowie.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.